Booij Taaltrainingen

Booij Taaltrainingen biedt professionele trainingen en (online) cursussen Nederlands aan voor anderstaligen (NT2) en moedertaal sprekers (NT1).

Ik bepaal samen met u het startniveau en deel u dan in de juiste cursus of training in. Ook een cursus of training op maat behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast verzorgt Booij Taaltrainingen cursussen en trainingen “Taal op de Werkvloer” voor bedrijven waarbij werknemers hun taal kunnen verhogen. Ook kan ik, in samenwerking met een andere organisatie, taal trainingen verzorgen aan vrijwilligers die laaggeletterden ondersteunen.

Voor anderstaligen verzorgt Booij Taaltrainingen trajecten van beginnersniveau tot vergevorderd niveau (AO – C1). Een intake gesprek gaat altijd vooraf aan ieder traject. Een belangrijk accent in al deze trajecten is dat taal vooral een middel is om je te redden in de maatschappij. Ik besteed dan ook veel aandacht aan het praktisch gebruik van de Nederlandse taal in allerlei veel voorkomende situaties van het dagelijks leven of het werk. Het taaltraject kan ook op maat gemaakt worden, geheel afgestemd op uw wensen.

Voor moedertaalsprekers biedt Booij Taaltrainingen een programma op maat aan. Moedertaalsprekers kunnen moeite hebben met schrijven, lezen, rekenen of digitale vaardigheden. Voorafgaand aan de cursus NT1 inventariseer ik graag  de behoeftes, wensen en doelen van de deelnemer, zodat ik een passend maattraject kan aanbieden.

Ook bij de trainingen en cursussen Taal op de werkvloer inventariseer ik van te voren goed wat de behoeftes, wensen en doelen van uw bedrijf en uw medewerkers zijn. Aan de hand van deze inventarisatie wordt met u een programma op maat afgestemd.

Bij al deze trainingen en cursussen bied ik een gevarieerd programma aan.


Mijn overtuiging is dat je de taal beter leert, als je er plezier in hebt!


Privé- en groepslessen

Voor anderstaligen (NT2) die Nederlands willen leren of voor moedertaal sprekers (NT1) die hun Nederlands willen verbeteren. U kunt de cursus online of fysiek volgen. Voorafgaand houd ik een intake gesprek om uw behoeftes en wensen van de cursus in kaart te brengen.

Staatsexamentrainingen

Dit is een specifieke Staatsexamentraining B1 of B2 op aanvraag. Het Staatsexamen B1 is een erkend certificaat dat qua Nederlands taalniveau toegang geeft tot een MBO 3 of MBO 4 opleiding. Het Staatsexamen B2 is een erkend certificaat dat qua Nederlands taalniveau toegang geeft tot een HBO of universitaire studie.

Nederlands op de werkvloer

Dit is een taalcursus op maat voor uw medewerkers. De taal is echt gericht op het gebruik van de taal op de werkvloer. Onderwerpen kunnen zijn: veiligheid, instructies op het werk, een gesprek met de leidinggevende voeren, het inoefenen van een functioneringsgesprek.

Basistraining taalvrijwilligers

In samenwerking met een andere organisatie verzorgt Booij Taaltrainingen een basiscursus voor vrijwilligers die anderstaligen of laaggeletterden ondersteunen in het leren van Nederlands (taalcoach of taalmaatje). De basiscursus besteedt aandacht aan het begeleiden van een deelnemer in de Nederlandse taal en het vergroten van de deelname aan de Nederlandse maatschappij.

Staat de gewenste training niet in dit overzicht? Dat wil niet zeggen dat we hem niet kunnen verzorgen!

Ik wil u vragen in dat geval contact met me op te nemen. Dit kan telefonisch, via het contactformulier of via de e-mail.

Samen met u kan ik het taaltraject op uw wensen afstemmen!